Home :: KODEKS
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
KODEKS PDF Štampa El. pošta
Napisao Dubicsanac Attila   
četvrtak, 25 februar 2016 13:04

 

Jedriličari JK »Palić« učestvuju na organizovanim zajedničkim treninzima, pripremama i takmičenjima, na klubu ili van njega, radi sportskog usavršavanja i postizanja što boljih sportskih rezultata. Kako bi za ostvarenje tog cilja, odnosno za maksimalno produktivan i neometan individualni i ekipni rad, imali obezbeđene odgovarajuće uslove, Upravni odor kluba na svojoj sednici od 20. februara 2016. donosi ovaj

 

Kodeks

o ponašanju sportista JK » Palić « na organizovanim zajedničkim treninzima, pripremama i takmičenjima.

Član 1. Vođstvo tima

 

Za svaku zajedničku organizovanu akciju, već u pripremnom periodu, Sportski direktor kluba će imenovati Vu tima iz redova klupskih trenera, sportskih radnika ili roditelja, kao i njegove pomoćnike i o tome će obavestiti Izvršni odbor kluba.

 

Odlukom da učestvuju u konkretnoj akciji svi punoletni učesnici i roditelji odnosno staratelji maloletnih, automatski su prihvatili ovaj Pravilnik (ili Kodeks), kao i autoritet imenovanog Vođe tima.

Član 2. Dnevni raspored

 

Od prvog dana akcije, Vođa tima je dužan da na zajedničkom sastanku uz prisustvo svih ili preko službene oglasne table, obavesti učesnike o dnevnom rasporedu sa preciznom satnicom za sutrašnji dan ili za naredni period od nekoliko dana.

 

Obaveza učesnika je da striktno poštuju dnevni raspored i satnicu. Zakašnjavanje, nepridržavanje satnice, a naročito udaljavanje bez znanja i dopuštenja Ve tima će se strogo sankcionisati.

Član 3. Ugled kluba

 

Obaveza je svih učesnika da se pridržavaju zakona i običaja zemlje domaćina, kućnog reda objekta u kome se nalaze, rasporeda po sobama i u trpezariji koji je napravio Vođa tima, da se uljudno ponašaju i da u svakom pogledu čuvaju ugled kluba koji predstavljaju.

 

Nepristojno ponašanje, prepirke, svađe, a pogotovo fizičko obračunavanje se apsolutno neće tolerisati.

Član 4. Timski duh

 

Od svih učesnika se očekuje da stvaraju i neguju timski duh ekipe i odgovarajuću drugarsku atmosferu, da pomažu i štite jedan drugog u svakoj prilici.

 

Nije dozvoljeno ometanje ostalih učesnika u bilo kom pogledu: prilikom bavljenja sportskim aktivnostima, prilikom dnevnog ili noćnog odmora ili tokom zabave u slobodnom vremenu.

 

Rivalstvo koje prelazi okvire sportskog nadmetanja na regatnom polju i fer-pleja, nedopustivo je i kažnjivo.


Član 5. Oprema

 

Učesnici će čuvati i brinuti se o stanju sportske pojedinačne i timske opreme, privatne i klupske. Oštećenja ili gubitak opreme prouzrokovani nepažnjom ili krajnjom nemarnošću nekog od učesnika, osim njegove materijalne odgovornosti, predstavljaće i osnov za disciplinski postupak protiv njega, na osnovu izveštaja

Ve tima.

 

Zajednička obaveza svih učesnika, kao i njihovih roditelja ili staratelja je da učestvuju u pakovanju i raspakivanju pojedinačne i timske opreme pre polaska, po dolasku na odredište, pred povratak i po dolasku do Palića.

Član 6. Alkohol, stimilansi i pušenje

 

Svim sportistima takmičarima strogo je zabranjeno konzumiranje bilo koje količine alkohola, stimulativnih sredstava bilo koje vrste, kao i opijata. Pripadnici vođstva tima ne smeju biti u alkoholisanom stanju.

 

Maloletnim takmičarima strogo je zabranjeno pušenje. Punoletnim takmičarima i vođstvu tima nije dozvoljeno pušenje u zajedničkim prostorijama i prostorijama za odmor koje dele ili u kojima se nalaze maloletni i/ili nepušači.

Član 7. Kazne

 

Za blaže prekršaje Va tima će kazniti prekršioca:

- opomenom, koju će pročitati na zajedničkom sastanku ili objaviti na službenoj oglasnoj tabli, ili

- udaljavanjem sa treninga odnosno regate u trajanju do jednog dana, pri čemu će kažnjeni vreme provesti na mestu koje mu je odredio Vođa tima prilikom kažnjavanja, bez prava da se udaljava.

O ovim kaznama Va tima će u razumnom roku zvanično obavestiti Sportskog direktora kluba.

 

Za ponovljene i teže prekršaje Vođa tima će suspendovati prekršioca, trajno ga udaljiti i u razumnom roku podneti disciplinsku prijavu. Ako je u pitanju maloletni prekršilac, kada se aktivnost odvija van mesta stanovanja njegovih roditelja ili staratelja i nijedan od njih nije u vođstvu tima, Vođa tima će organizovati njegovo preuzimanje u najkraćem mogućem roku, a dotle će preduzeti sve adekvatne mere kako ne bi bila dovedena u pitanje sigurnost suspendovanog.

Član 8. Završna odredba

 

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora kluba.

 

 

 

 

 

Predsednik Upravnog odbora

Gergić Karolj

Na Paliću, 20. februara 2016. godine

 

Poslednje ažurirano četvrtak, 25 februar 2016 13:06
 

KAMERA LIVE

Joomla Templates by Joomlashack
Top team Garage Door Denver