Kup Srbije Windsurfing FWS SWS Štampa
Napisao Lehel   
četvrtak, 21 maj 2015 07:51

 

JEDRILIČARSKI SAVEZ SRBIJE, JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

I

JEDRILIČARSKI KLUB PALIĆ

RASPISUJE REGATU


OTVORENO WINDSURF PRVENSTVO KUP SRBIJE

ZA KLASE: FWS, SWS

 

1 Datum i mesto održavanja

1.1 Regata će se održati od 22.05.2015. do 25.05.2015. Rezervni dan 22,25.05.2015 godine na PALIĆ JEZERU.

2 Pravila

2.1 Regata će se održati prema pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima 2013 – 2016.

2.1 Primenjivaće se prilog B Regatnih pravila pravila svake klase, Pravilnik regata Jedriličarskog saveza Srbije, ovaj Raspis i Uputstva za jedrenje.

2.3 U slučaju nesuglasja među pravilima prevladavaju Uputstva za jedrenje i engleski jezik.

3 Klase

3.1 Regata se raspisuje za sledeće klase i kategorije: FWS, SWS

3.2 Regata je kriterijska za klase FWS, SWS, sa koeficijentom jačine 1.35

4 Pravo nastupa i prijava takmičara

4.1 Pravo nastupa imaju takmičari koji su uredno registrovani kod nacionalnog saveza za 2015. godinu. Takmičari registrovani u JSS moraju osim toga ispunjavati i uslove definisane u članu 8. tačka a) i b) Pravilnika regata JSS.

4.2 Oznake na jedrima moraju biti u saglasnosti sa Regatnim Pravilima i Pravilima svake klase.

4.3 Preliminarne prijave slati do 23.05.2015. godine na e-mail adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

5 Vreme registracije i starta

5.1 Registracija takmičara će se obaviti 22.05.2015. do 10 sati u kancelariji regate.

5.2 Prilikom registracije takmičari će plaćati startninu. Startnina iznosi 1000 dinara po takmičaru.

5.3 Otvaranje regate će se obaviti 22.05.2015. u 10 sati ISPRED JK PALIĆ.

5.4 Upozoravajući signal prve trke planiran je 22.05.2015. u 12 sati.

5.5 Raspisano je 8 trka, a regata je važeća ako se održi najmanje 3.

5.6 Predviđeni rezervni dani su 22,25.05.2015.

6 Reklamiranje

6.1 Na zahtev organizatora jedrilice će nositi reklamu sponzora regate na bočnim stranama jedra.

7 Premeravanje

7.1 Na zahtev regatnog odbora, takmičari će dostaviti na uvid važeću potvrdu o premeravanju.

8 Uputstva za jedrenje

8.1 Uputstva za jedrenje će biti dostavljena svakoj posadi prilikom registracije takmičara.

8.2 Uputstva za jedrenje će biti istaknuta na Službenoj oglasnoj tabli.

9 Kursevi

9.1 Regatno polje i regatni kursevi će biti prema Uputstvima za jedrenje.

10 Bodovanje

10.1 Primenjivaće se Low Point System (Sistem jednostavnog bodovanja), prema pravilu A4.1 Regatnih pravila.

10.1 Najslabiji rezultat se odbacuje ako se održi više od 3, ali manje od 8 trka, a dva najslabija rezultata ako se održi 8 ili više trka.

10.2 Regata je važeća za klase i kategorije u kojima učestvuju najmanje tri jedrilice, uz uslov iz prvog stava člana 5. Pravilnika regata JSS za klasu (daska) windsurf.

11 Trofeji i nagrade

11.1 Organizator je obezbedio NAGRADE ZA PRVOPLASIRANA TRI MESTA

11.2 Broj dodatnih nagrada zavisi od sponzora.

12 Smeštaj

12.1 Smeštaj jedrilica U DASKAŠKOM HANGARU JK PALIĆ.

12.2 Prenoćište i ishrana: Smeštaj šatora i kamp kućica u krugu JK Palić je obezbedjen i to besplatno. Večera za takmičare i njihovu pratnju će biti obezbeđena osim završnog dana.

Rezervacija i informacije na Email : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , ili mob. 063 802 96 20 Nemeth Lehel

www.windsurfing.rs, www.jk-palic.org.rs

13 Odgovornost

13.1 Svaki takmičar startuje na vlastitu odgovornost. Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost za moguće štete ili udes takmičara, jedrilica, opreme ili trećih lica, pre, za vreme i posle regate.

Palić 18.05.2015. godine ORGANIZACIONI ODBOR

Poslednje ažurirano četvrtak, 21 maj 2015 07:56